تا گذشته اي نه چندان دور، به علت غلبه سنت ها و رسوم پيشينيان بر زندگي مردم، کمتر خانه اي در يزد وجود داشت که در آن يکي از حرفه هاي نساجي دستي يافت نشود. استمرار توليد در خانه موجب شده بود که تجربيات و اطلاعات حاصله به سادگي از نسلي به نسلي ديگر انتقال يافته و اشتغال به صنايع دستي به صورت يکي از ارکان اقتصاد خانواده در آيد. هر چند که امروزه در نتيجه تغيير شيوه زندگي و رويکرد جوانان به شغل و حرفه اي غير از کار پدري کمتر صداي دفتين دستگاههاي بافندگي در خانه ها به گوش مي رسد، ولي با اين حال هنوز هم ذوق و هنر صنعتگران يزدي را در توليداتي به شکل سجاده، روتختي، پتو، احرامي، شال، دستمال ابريشمي و پارچه هاي ترمه، زري و مخمل و همچنين دارائي که شيوه رنگرزي آن در ايران منحصر به يزد است، مي توان يافت. به طور خلاصه مي توان گفت که در اکثر نقاط استان يزد صنعت نساجي رواج دارد. در اشکذر بافت انواع پارچه هاي پنبه اي و ابريشمي و همچنين بافتن قالي، گليم و خورجين، در اردکان بافت قالي، موتابي، زيلو، کرباس، حصير و سبد، در ميبد بافت زيلو، در شهرستان تفت نساجي به همان شيوه سنتي و عمدتاً دستي، در شهرستان بافق قاليبافي، حصير و پادري و تهيه جارو و بادبزن و در مهريز، قاليبافي، سبد بافي، سنگتراشي و چاقو سازي رواج دارد. از گذشته هاي دور، بافت ايکات يا دارائي در نقاط مختلف کشورمان وجود داشته ولي در حال حاضر در کارگاههاي محدودي در يزد، اين پارچه زيبا توليد مي شود. جهت تهيه دارايي در قديم ابريشم طبيعي به کارگرفته مي شد ولي در حال حاضر ابريشم مصنوعي مورد استفاده قرار مي گيرد. با ادامه و استمرار انواع روشهاي بافت ايکات، نقش هاي بي شمار از ساده ترين طرحهاي راه راه و هندسي تا پيچيده ترين سبک(ژاکارد) از نسلي به نسلي ديگر منتقل شده است. هرگز نمي توان دوگونه دارايي همسان پيدا کرد زيرا هر کدام نرمي و مواجي ويژه خود را دارند. نه تنها در گذشته صنعت نساجي هسته اصلي صنعتي و اقتصادي يزد به شمار مي‌رفته است بلكه در حال حاضر نيز مهمترين بخش صنعتي و اقتصادي استان يزد محسوب مي‌شود. صنعت نساجي يزد در حدود 25 درصد از كل تعداد واحدها، 45 درصد از كل اشتغال و 16 درصد از كل سرمايه گذاري صنعتي استان يزد را در بر دارد. اين صنعت در حدود ده درصد از كل اشتغال صنعت نساجي كشور را در بر مي گيرد. در اين حال صنايع نساجي اين استان در حدود ده درصد از كل ظرفيت‌هاي ريسندگي و يك چهارم از كل ظرفيت‌هاي بافندگي كشور را در بر دارد. جدول هاي زير تراکم برخي واحدهاي نساجي و رتبه برخي شهرهاي فعال در کشور  را نشان ميدهد.قدرت صنعت نساجي يزد در شاخه بافندگي تاري و پودي آن نهفته است و اگر چه اين شاخه مهمترين بخش صنعت نساجي به شمار مي‌رود اما اين بخش صنعتي در يزد از شاخه‌هاي ديگر صنف نساجي مانند بافندگي حلقوي، توليد الياف مصنوعي و مهمتر از همه توليد پوشاك بهره بسيار كمي برده است. بر طبق اين تعريف يزد داراي اولين رتبه در شاخه بافندگي و دومين جايگاه در شاخه ريسندگي در كل كشور خواهد بود. در مجموع با توجه به تعريف پايه اي خوشه (تراكم واحدها در يك مكان جغرافيايي) صنعت نساجي يزد را مي‌توان متمركزترين و قوي ترين صنعت نساجي كشور محسوب نمود