نه تنها در گذشته صنعت نساجي هسته اصلي صنعتي و اقتصادي يزد به شمار مي‌رفته است، بلكه در حال حاضر نيز مهمترين بخش صنعتي و اقتصادي استان يزد محسوب مي‌شود. دومين حجم سرمايه­گذاری صنعتی در استان یزد با اشتغال 25000 نفر، مربوط به نساجی می­باشد. در مجموع بالغ بر 700 واحد صنعتی هسته اصلی خوشه را تشکیل می­دهند. صنعت نساجی یزد در حدود 5.20 درصد از کل تعداد واحدها، 32 درصد از کل اشتغال و 8.14 درصد از کل سرمایه­گذاری صنعتی استان را در بر دارد. در حال حاضر يزد كاملترين تنوع در انواع رشته‌هاي نساجي را در كل ايران دارد و يكي از قطب‌هاي نساجي ايران به شمار مي‌رود. يزد داراى رتبه دوم در توليد پارچه‌هاي پنبه اي و الياف مصنوعي، دومين مقام از نظر توليد فرش ماشيني، مقام دوم در توليد پارچه فاستوني و رتبه اول در توليد پارچه رومبلي است. قدرت صنعت نساجي يزد در شاخه بافندگي تاري و پودي آن نهفته است و از شاخه‌هاي ديگر صنعت نساجي مانند توليد الياف مصنوعي، بافندگي حلقوي و مهمتر از همه توليد پوشاك بهره بسيار كمي برده است. يزد داراي اولين رتبه در شاخه بافندگي و دومين جايگاه در شاخه ريسندگي در كل كشور است و در مجموع صنعت نساجي يزد را مى توان متمركزترين و قويترين بخش صنعت نساجي کشور محسوب نمود